Now showing items 1-10 of 10

  • The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland 

   Dziurski, Patryk; Mierzejewska, Wioletta (2019)
   The aim of the study is to identify the scope in which business groups in Poland apply the diversification strategy and examine it influence on the performance of a business group. The research method is a critical analysis ...
  • Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2019)
   The topic of the paper is organisations’ behaviours in declining industries. The paper aims to present guidelines for the identification of generic types of organisations’ behaviours in declining industries based on an ...
  • How Firms Cooperate in Business Groups? Evidence from Poland 

   Mierzejewska, Wioletta; Dziurski, Patryk (2021)
   Purpose: The study aims to identify the main directions of intragroup cooperation, along with crucial areas of cooperation in business groups, and develops theoretical models of cooperation in a business group. Methodology: ...
  • Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych 

   Dziurski, Patryk (2016)
   Celem artykułu jest prezentacja rozważań na temat modeli biznesowych w przemysłach kreatywnych. Zarysowany w artykule obraz może stać się przyczynkiem do szerszych studiów, a także pogłębionych badań empirycznych, ...
  • Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
   Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji modelowych postaw wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach oraz jej empirycznej weryfikacji na rynku polskim. W badaniach empirycznych wykorzystano metodę ...
  • Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
   Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje oraz ich empiryczna weryfikacja na polskim rynku. Autorzy zaproponowali klasyfikację rodzajów sieci tworzących ...
  • Stakeholder management in cultural oganisations 

   Dziurski, Patryk (2017)
   The aim of the paper is to present stakeholder analysis and management in cultural organisations. Non-profit organisations, including cultural ones, can use methods and tools designed for for-profit organisations, but they ...
  • Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn 

   Dziurski, Patryk (2017)
   Celem artykułu jest charakterystyka strategii organizacji z sektorów kultury na przykładzie (nie)instytucji kultury Zamku Cieszyn. Jest to nietypowa instytucja, gdyż łączy w sobie najlepsze elementy z organizacji niedziałających ...
  • Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego 

   Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (2017)
   Kultura fascynowała wielu badawczy od stuleci, ale dopiero w drugiej po- łowie XX wieku zainteresowali się nią ekonomiści. Obecnie obszar badawczy, jakim jest ekonomia kultury, stanowi część ekonomii, a na całym ...
  • Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
   Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że ...