Now showing items 1-20 of 91

  • Abstract versus Concrete Product Information: Theoretical and Practical Considerations 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata; Leonhardt, James (Scholar Publishing House, 2021)
   When describing a product to consumers, should marketers use abstract or concrete product descriptions? Prior research suggests that a consumer’s level of product expertise or brand awareness may affect their preference ...
  • Analiza jako metoda badawcza 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
   W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
  • Application of marketing instruments in the banking crisis 

   Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
   The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
  • Austrian banks in Poland up to 1948 

   Kaliński, Janusz (Wien; Paul Zsolnay Verlag, 2005)
   Austrian banks in Poland: in the Period of the Partitions, in Reborn Poland (1918-1939), during World War II, and communist rule in Poland to 1948.
  • Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym 

   Doroszewicz, Stefan; Trzebiński, Wojciech; Zbierzchowska, Anna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   W pracy przedstawiono metody identyfikacji inherentnych właściwości – składowych nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu – oraz kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania ...
  • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

   Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
   Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
  • Brand Loyalty to Popular Music Group Brands. The Role of Brand Attachment and Brand Community Relationships 

   Fira, Martyna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   This study extends the concept of brand attachment to the context of cultural brands, specifically brands of popular music groups. The author collates the idea of music group brand with branding theories and investigates ...
  • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

   Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
   The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
  • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
   Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...
  • Decentralizacja władztwa podatkowego jako wyzwanie dla reformy systemu podatków lokalnych. Tezy 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   W tekście opracowania, ujętego w formie tez, poruszono wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego. Pierwsza część ma dwa główne cele. Pierwszym jest wskazanie, że podstawowe pojęcia dotyczące podatków lokalnych ...
  • Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej 

   Czerniak, Adam; Czaplicki, Marcin; Mokrogulski, Mateusz; Niedziółka, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   W rozdziale przedstawiono analizę dostępności cenowej i kredytowej mieszkań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w latach 2016–2021. Zebrano i omówiono w tym celu dane dotyczące kształtowania się cen nieruchomości ...
  • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

   Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
   Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
  • Dylematy związane z oddziaływaniem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004)
   Zaprezentowano i omówiono wybrane zagadnienia związane z wpływem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.
  • Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej - identyfikacja zakresu pojęciowego 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
   Niniejsze opracowanie ma na celu określenie zakresu pojęciowego działalności rolniczej i działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.Rozgraniczenie tych dwóch pojęć ma przecież wpływ na wielkość obciążeń ...
  • Dźwignia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy 

   Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2003)
   Kraje rozwinięte charakteryzują się wyższym poziomem finansowania zewnętrznego niż kraje o niższym poziomie dochodów. Wskaźniki dźwigni finansowej typowe dla krajów zamożnych w krajach rynków wschodzących pojawiają się ...
  • Dług bankowy jako przykład długu pośredniego 

   Felis, Paweł (Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
   W rozdziale zawarto charakterystykę długu pośredniego; wyselekcjonowano czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa; zwrócono uwagę na implikacje umowy kredytu dla przedsiębiorcy na gruncie ...
  • Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce 

   Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019-12)
   Fiscal incentives are frequently used to encourage individuals to save for retirement. They are costly but their effects are immediately observed while other tools of boosting participation in supplementary pension bring ...
  • EU State Aid Policy : Poland’s Perspective on Evolution 

   Ambroziak, Adam A. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-06)
   The state aid provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union have remained unchanged practically since the beginning of the European economic integration. The same wording can be found already in the ...
  • Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian 

   Rutecka, Joanna (Politechnika Łódzka, 2013)
   Kryzys finansowy wpływa na funkcjonowanie wszystkich systemów emerytalnych – zarówno kapitałowych jak i repartycyjnych. W przypadku tych ostatnich oddziaływanie kryzysu, i związanego z nim kryzysu gospodarczego, wiąże się ...
  • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta 

   Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   We współczesnym neoliberalnym świecie rynek decyduje o standardach zamieszkiwania, w tym osadnictwa. Rynek mieszkaniowy jest zatem praprzyczyną tych standardów, tak jak mieszkanie jest elementem wiodącym w zakresie rozwoju, ...