Now showing items 21-40 of 49

  • Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego 

   Kachniewska, Magdalena; Dziedzic, Ewa; Skalska, Teresa; Łopaciński, Krzysztof (2015)
   Purpose. To present the economic effects of tourism based on the results of the tourism satellite account (TSA) for Poland. Methods. The analysis of the results of two editions of TSA for Poland: the full version of 2011 ...
  • CGE model PLACE 

   Antoszewski, Michał; Boratyński, Jakub; Zachłod-Jelec, Magdalena; Wójtowicz, Krzysztof; Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Gąska, Jan; Jorgensen, Erika; Kąsek, Leszek; Malarski, Ryszard; Rabiega, Wojciech (2015-12)
   PLACE is a static multi-region, multi-sector computable general equilibrium (CGE) model designed to assess the economic impact of energy and climate policies. Policies are typically analyzed using a comparative static ...
  • Nowy paradygmat marketingu usług agroturystycznych jako efekt rozwoju komunikacji społecznościowej 

   Kachniewska, Magdalena (2016)
   The purpose of this paper is to summarize the contribution of the theme issue on the future impact of social media on marketing practices and its influence on rural tourism offer creation and promotion. Seven common themes ...
  • Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych 

   Kachniewska, Magdalena; Fedyk, Wojciech (2016)
   W artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, ...
  • Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej 

   Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Wójtowicz, Krzysztof (2016)
   Przeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu ...
  • Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych 

   Kachniewska, Magdalena; Para, Anna (2016)
   Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów. W artykule omówione zostały ekonomiczne ...
  • Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin 

   Kuźnar, Andżelika (2017)
   International trade statistics reveal that China is a major exporter of high-tech goods, catching up with the leaders. . They occupy first place in the export of computers and electronic products. According to the ...
  • Użyteczność krańcowa a lojalność wobec miejsca docelowego 

   Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta (2017)
   Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji modelu opisującego wpływ motywacji podróży turystycznych na użyteczność krańcową kolejnych wyjazdów do wcześniej odwiedzanego miejsca docelowego. Analiza źródeł ...
  • Azjatycki pivot od USA ku … ? 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017)
   We analyze the consequences of the change in US foreign policy following Trump's election for the President of the USA. The aim is to answer the question whether the US decision to turn away from its allies in Asia, will ...
  • Will Brexit cause the whole Britain to leave the European Union? 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017)
   Motivation: The results of the referendum on the UK’s membership of the EU are far-reaching, but hard to predict. One of the areas related to UK’s withdrawal from the EU is whether it will maintain its integrity. The ...
  • Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? 

   Czarny, Elżbieta; Kuźnar, Andżelika; Śledziewska, Katarzyna (2017)
   W opracowaniu analizujemy polski eksport usług sprawdzając, na ile jest innowacyjny (posługujemy się definicjami innowacyjności znanymi z literatury przedmiotu oraz przyjętymi przez nas na potrzeby tego badania). Badamy ...
  • Strategie marketingowe przedsiębiorstw i regionów turystycznych w mediach społecznościowych 

   Kachniewska, Magdalena (2017)
   Celem opracowania jest omówienie zasad kreowania nowoczesnej strategii marki regionów i przedsiębiorstw turystycznych w mediach społecznościowych (MS) z uwzględnieniem nowych form komunikacji oraz nowych sposobów pozyskiwania ...
  • Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości 

   Kuźnar, Andżelika (2017)
   CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości i ocena zaangażowania poszczególnych branż w tym procesie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ...
  • Geographical Indications in TTIP Negotiations 

   Kuźnar, Andżelika; Bochańczyk-Kupka, Dominika (2017-03)
   The quality, reputation or other characteristics of many products may depend on where (geographically) they come from. When this is the case and it is positive, producers may consider emphasizing this fact by indicating ...
  • Brexit from Different Perspectives 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017-11)
   The subject of the research is consequences of Brexit perceived from the perspective of the European Union, the United Kingdom and Poland. The research is an interdisciplinary law and economics study. The results show that ...
  • Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich 

   Kachniewska, Magdalena (2018)
   Cel. Ocena stopnia przygotowania polskich przedsiębiorców sektora hotelarskiego do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie uwarunkowań formalnych i gospodarczych tworzenia ...
  • Czynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce 

   Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza; Kuźnar, Andżelika (2018)
   W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce dynamicznie wzrasta eksport przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej, czyli usługi biznesowe. Mają one istotny udział w eksporcie ...
  • Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2018)
   Objęciu przez Trumpa urzędu prezydenta USA towarzyszyła zapowiedź radykalnej zmiany polityki zagranicznej, potwierdzona przez oficjalne wypowiedzi i decyzje. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy USA odwrócą się ...
  • Atlantic Bridges. Two Perspectives – Polish and Mexican 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy; Michalska-Haduch, Agata (2018)
   The aim of this paper is to examine the importance of the participation of Poland and Mexico, as medium‑sized countries, in institutions of the Atlantic Bridge, viewed from their perspective. We conduct an interdisciplinary ...
  • Czynniki motywujące do uczestnictwa w przyjazdowej turystyce medycznej do Polski 

   Kachniewska, Magdalena (2018)
   Badania nad turystyką medyczną koncentrują się głównie na kwestii pochodzenia usługobiorców oraz przedmiotu zgłaszanego przez nich popytu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza motywacji podejmowania przyjazdów do ...