Show simple item record

dc.contributor.authorCzainska, Katarzyna
dc.contributor.editorCisek, Marek
dc.contributor.editorKorneć, Radosław
dc.date.accessioned2018-04-03T11:34:15Z
dc.date.available2018-04-03T11:34:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzainska K., System therapy in intercultural management (STIM) - theoretical background of the scientific project. W: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki. / red. Cisek M., Korneć R., Siedlce, 2016.en
dc.identifier.isbn978-83-7051-803-5en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/334
dc.description.abstractW artykule przedstawiono podstawy teoretyczne projektu badawczego STIM. Celem projektu jest wdrożenie założeń terapii systemowej do coachingu kadr menedżerskich zarządzających interkulturowymi zespołami ludzkimi. Ponadto, badana jest również możliwość zastosowania wybranych rozwiązań w szeroko pojętym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Projekt prowadzony jest od 2014 roku w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu przy współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. W związku z założeniami projektu w artykule zaprezentowano m.in. pojęcia z zakresu teorii systemowej, terapii systemowej oraz zasady tworzenia i interpretacji genogramówpl
dc.description.abstractThe article presents the theoretical basis of the scientific project STIM. The aim of the project is to implement the principles of system therapy for executive coaching of managerial staff leading intercultural human resources. Moreover, possibility of using selected solutions in a broad human resource management is also analysed. The project has been conducted since 2014 at the European University College of Business in cooperation with foreign partner universities. Referring to the objectives of the project the author presented in the paper i.e. concepts of the system theory, system therapy and the rules for the creation and interpretation of genograms.en
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Siedlcachen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectteoria systemowapl
dc.subjectterapia systemowapl
dc.subjectzarządzanie interkulturowepl
dc.subjectgenogrampl
dc.titleSystem Therapy in Intercultural Management (STIM) – theoretical background of the scientific projecten
dc.title.alternativeTerapia systemowa w zarządzaniu interkulturowym – podstawy teoretyczne projektu badawczego STIMpl
dc.typebooksectionen
dc.contributor.organizationEuropejska Wyższa Szkoła Biznesuen
dc.description.physical311-331en
dc.title.containerKoncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarkipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe