Show simple item record

dc.contributor.authorCzainska, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-04-09T07:40:43Z
dc.date.available2018-04-09T07:40:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationCzainska K., Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010.pl
dc.identifier.isbn978-83-232-2582-9pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/347
dc.description.abstractW pierwszej części pracy określono istotę kultury organizacyjnej oraz jej znaczenia społecznego i organizacyjnego. Zaprezentowano również zagadnienia dotyczące etyki biznesu. W rozdziale drugim przeanalizowano wybrane czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziałujące na kulturę organizacyjną. Przedstawiono trendy w zakresie wielokulturowości społeczeństw i organizacji, charakterystykę pokolenia wchodzącego na rynek pracy w XXI wieku, opisano najważniejsze przemiany ekonomiczne, polityczne i prawne, a także technologiczne. Szczególną uwagę zwrócono na ponadnarodowe, instytucjonalne narzędzia oddziaływania na organizacje, w tym na kwestie regulacji ochrony praw człowieka i społecznej odpowiedzialności biznesu. Scharakteryzowano ponadto przedsiębiorstwa born global, zaznaczając w ten sposób ewolucję strategii współczesnych podmiotów gospodarczych. Istotnym uzupełnieniem rozważań było omówienie pojęć grupy społecznej w organizacji. Przedstawiono teorie związane z kształtowaniem się postaw indywidualnych i zbiorowych oraz interakcji międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania interkulturowych zespołów pracowniczych. W drugiej części zaprezentowano metodykę badań przeprowadzonych przez autorkę od XI 2007 do III 2011 roku. Ponieważ celem prac badawczych było zidentyfikowanie różnic kulturowych w obrębie określonych pojęć z etyki biznesu i kultury organizacyjnej, prowadzono badania (ankietowe i eksperymentalne) w Polsce, Wielkiej Brytanii, Indiach i Nigerii. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z obywatelami Kanady, USA, Finlandii, Danii, Czech, Węgier, Bułgarii, Rosji itd. Ponadto wykorzystano doświadczenia własne autorki z pracy w Holandii, Danii, Hiszpanii itp. W rozdziale trzecim opisano zakres czasowy, przedmiotowy i podmiotowy badań, przedstawiono zastosowane metody i techniki badawcze wraz z uzasadnieniem wyboru oraz wskazano szczegółowy harmonogram prac. Natomiast w rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań zarówno z uwzględnieniem poszczególnych grup kulturowych, jak i porównaniem ich cech wspólnych i rozbieżności. W rozdziale piątym sformułowano wnioski dotyczące możliwości opracowania i wdrożenia wzorca kulturowego jako fundamentu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw interkulturowych. Autorka zaprezentowała własną koncepcję pomiaru współczynnika interkulturowości organizacji z wykorzystaniem autorskiego narzędzia informatycznego, któremu nadała nazwę Aplikacja RIO. W rozdziale tym opisano zarówno podstawy metodyczne, jak i wspomniane narzędzie służące do prowadzenia tychże pomiarów. Przytoczono również przykładowe wyniki badań pilotażowych oraz sformułowano wytyczne dotyczące praktycznego wykorzystania wskazanych pomiarów w przedsiębiorstwach.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura organizacyjnapl
dc.subjectzarządzanie wielokulturowepl
dc.titleCzynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowychpl
dc.title.alternativeFactors shaping the organizational culture in multinational enterprisesen
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationPoznańska Wyższa Szkoła Biznesupl
dc.description.physical1-270pl
dc.description.seriesSeria Nauki Ekonomiczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-141X ; nr 24pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe