Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2018-07-17T08:24:08Z
dc.date.available2018-07-17T08:24:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKozłowska A., Wiśniewska A.M., Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, "Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkola Promocji w Warszawie", 2013, nr 2, s. 32-66pl
dc.identifier.issn1734-4468pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/422
dc.description.abstractLojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania popierające markę tworzą według A. Dick’a i K. Basu swoistą relację, która wydaje się najpełniej opisywać zjawisko lojalności. Model proponowany przez wspomnianych autorów wyodrębnia grupy czynników oddziałujących na lojalność i stanowić może interesujący punkt odniesienia dla analizy potencjału narzędzi komunikacji marketingowej w budowaniu i utrzymywaniu lojalności konsumenckiej. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie nowej ramy koncepcyjnej dla badania oddziaływania przekazu reklamowego na lojalność konsumencką, w oparciu o model A. Dicka i K. Basu. Poprzez pogłębione studia literaturowe autorki podjęły próbę konfrontacji czynników determinujących lojalność konsumencką z możliwościami oddziaływania technik i mechanizmów reklamy.pl
dc.description.abstractConsumer loyalty is a complex phenomenon which aspects can be explicitly observable (behavioral approach), or hidden , referring to the attitude towards the brand ( shot evaluation) . The attitude loyalty and behavior in support of the brand form by A. Dick and K. Basu kind of relationship that seems to be most fully describe the phenomenon of loyalty. Model proposed by these authors isolated groups of factors affecting the loyalty and can provide an interesting point of reference for the analysis of the potential marketing communication tool in building and aintaining consumer loyalty. The purpose of this article is to develop a new conceptual framework for the study of the impact of advertising on consumer loyalty , based on the model of A. Dick and K. Basu . Through in-depth literature studies the authors have attempted to confront the factors determining consumer loyalty with the possibilities of interaction techniques and mechanisms advertising.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectreklamapl
dc.subjectlojalnośćpl
dc.subjectpostawapl
dc.subjectzachowaniepl
dc.subjectkonsumentpl
dc.titleModel A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumenckąpl
dc.title.alternativeA. L. Dick and K. Basu’s model: a new conceptual framework for the study of the impact of advertising on consumer loyaltyen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical32-66pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe / Wyższa Szkola Promocji w Warszawiepl
dc.title.volumeKształtowanie lojalności konsumenckiejpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe