Show simple item record

dc.contributor.authorJanowska, Anna Anetta
dc.date.accessioned2018-10-16T07:40:17Z
dc.date.available2018-10-16T07:40:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJanowska, A. A., Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2016, nr 4, s.11-42pl
dc.identifier.issn2082-0976pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/568
dc.description.abstract„Wolny” czy inaczej „otwarty” dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów edukacyjnych. Inicjatywami, które zaczęły się rozwijać w tym korzystnym środowisku są otwarty dostęp do nauki, zwany open access (OA) i otwarta edukacja, czyli open educational resources (OER). Dzięki nim znacząco zwiększył się dostęp do wiedzy, czego skutkiem jest szereg korzyści, takich jak przeciwdziałanie nierównościom wynikającym z opłat za materiały naukowe i dydaktyczne istniejące w tradycyjnym systemie, szybsze tempo wdrażania rozwiązań, będących efektem prowadzenia badań naukowych, realizację interdyscyplinarnych projektów między różnymi ośrodkami, co może dodatnio wpływać na ogólny stan wiedzy i jej praktycznych zastosowań, pozytywny wpływ na podaż wykwalifikowanych absolwentów i naukowców, rozpoczęcie procesu zmian w sektorze wydawniczym, a konkretnie w jego części wydającej publikacje naukowe, gdzie wyraźna była monopolistyczna pozycja dużych międzynarodowych podmiotów.pl
dc.description.abstractOpen on-line access to culture, knowledge and educational resources is an approach that allows different social and economic actors to profit in many ways, such as by reducing inequalities caused by access fees for scientific and educational materials, faster introduction of new solutions, creating possibilities of interdisciplinary projects uniting different participants. It is also an impulse of change in scientific and educational publishingen
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectdigital revolutionen
dc.subjectaccessen
dc.subjectpropertyen
dc.subjectrewolucja cyfrowapl
dc.subjectdostęppl
dc.subjectwłasnośćpl
dc.subjectpolityka publicznapl
dc.subjectotwarta wiedzapl
dc.subjectotwarte zasoby edukacyjnepl
dc.subjectopen accessen
dc.subjectopen educational resourcespl
dc.titleWolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzypl
dc.title.alternativeOpen access to knowledge : open scientific and educational resources in a knowledge based societyen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical11-41pl
dc.title.journalKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-SPołecznego Studia i Pracepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe