Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowski, Tomasz J.
dc.date.accessioned2019-03-14T09:15:50Z
dc.date.available2019-03-14T09:15:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDąbrowski T.J., Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, 2018, nr 3, s. 5-17.pl
dc.identifier.issn0438-5403pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/693
dc.description.abstractOrganizacje potrzebują legitymacji, aby przetrwać, dlatego wykorzystują różne możliwości jej zdobycia i utrzymania. Jedną z nich jest wykazanie, że ich wartości organizacyjne są zgodne z normatywnymi oczekiwaniami społecznymi, które opierają się na bardziej ogólnych normach społecznych. Oczekiwania te zależą od rodzaju organizacji, do której się odnoszą, więc różne organizacje powinny mieć różne systemy wartości. Celem artykułu jest ustalenie, czy i w jaki sposób banki i przedsiębiorstwa niefinansowe różnią się od siebie pod względem występujących w nich systemów wartości organizacyjnych, co wskazywałoby na wykorzystywanie komunikowania tych wartości w legitymizowaniu obydwu grup podmiotów.pl
dc.description.abstractOrganisations need legitimacy to survive that is why they use many ways to gain and maintain it. One of these ways is to demonstrate that their organisational values conform to the normative social expectations which are grounded in broader social norms. These expectations depend on the type of the organisation which they refer to, so different organisations should have different values systems. The purpose of this article is to identify whether and how banks and non-financial companies differ from one another in terms of organisational values systems.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectlegitymacjapl
dc.subjectwartości korporacyjnepl
dc.subjectwartości organizacyjnepl
dc.subjectbankipl
dc.subjectlegitimacyen
dc.subjectcorporate valuesen
dc.subjectorganisational valuesen
dc.subjectbanksen
dc.titleRola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeThe Role of Corporate Values System in the Organisational Legitimacy – Banks versus Non-Financial Companiesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical5-17pl
dc.title.journalHandel Wewnętrznypl
dc.identifier.urlpublisherhttp://old.ibrkk.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.