Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiński, Wojciech
dc.date.accessioned2019-04-02T07:44:30Z
dc.date.available2019-04-02T07:44:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTrzebiński W., Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2018, nr 525, s. 142-156pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/694
dc.description.abstractArtykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu względem jego atrybutów. Rozważane są dwa możliwe sposoby: oparty na deklarowanych ważnościach atrybutów oraz oparty na informacji skojarzonej przez konsumenta z atrybutami. Cechy indywidualne konsumentów (styl poznawczy) oraz charakter sytuacji zakupowej (obciążenie pamięci roboczej konsumenta) rozważane są jako czynniki warunkujące rolę tych dwóch sposobów agregacji w decyzji konsumenta. Z uwagi na złożony charakter przedmiotu badania w ramach projektu pojawiło się szereg kwestii metodycznych. W pracy skoncentrowano się na wybranych kwestiach, tj.: wybór produktu do badania w ramach projektu, kwestie językowe, efekty kolejności pomiarów i kwestie etyczne. Omówiono znaczenie tych kwestii dla projektu badawczego oraz przyjęte w ramach tego projektu sposoby ich rozwiązania.pl
dc.description.abstractThe paper is a preliminary report from the ongoing research project on the mechanisms of consumer decisions on product choice. Within the project, the ways of product attribute-level evaluations aggregation by consumers are researched. Two possible ways are considered: one based on declared attribute importance and other, based on the information associated by consumer with the attribute. Consumer individual trait (cognitive style) and purchase situation characteristic (working memory load) are considered as factors determining the role of these two ways of aggregation in consumer decision making. Due to the complex nature of the research topic, the number of methodological issues has been raised within the project. The paper focuses on the selected issues, i.e., choice of the product to be researched within the project, language issues, measurement sequence effects and ethical issues. The meaning of these issues for the research project and the way to solve them have been discussed.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectdecyzje konsumenckiepl
dc.subjectwieloatrybutowe modele postawpl
dc.subjectprzetwarzanie informacji przez konsumentapl
dc.subjectetyka badańpl
dc.subjectconsumer decisionsen
dc.subjectmulti-attribute attitude modelsen
dc.subjectconsumer information processingen
dc.subjectresearch ethicsen
dc.titleMetodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacjipl
dc.title.alternativeMethodological Issues in the Research of Consumer Decision Mechanisms Based on the Multi-Attribute Model of Attitudes and the Dual Information Processing Modelen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number525pl
dc.description.physical142-156pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.doihttps://www.doi.org/10.15611/pn.2018.525.12pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.jurnalparallelResearch Papers of Wrocław University of Economicsen
dc.title.volumeBadania marketingowe - rozwój metod i technik badawczychpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.