Now showing items 38-57 of 98

  • Kim jest Jean Tirole? 

   Mączyńska, Elżbieta (2014)
   Tegoroczny noblista, Francuz Jean Tirole, specjalizujący się w mikroekonomii i nagrodzony za analizę siły rynkowej i regulacji, zajmuje się problematyką trudną, a zarazem delikatną: proporcjami między przestrzenią dla sił ...
  • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (2019)
   Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...
  • Kongresy Ekonomistów Polskich.Debaty o fundamentalnych kwesti ach teorii ekonomicznej i życia gospodarczego 

   Mączyńska, Elżbieta (2018)
   Organizowane co kilka lat Kongresy Ekonomistów Polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej i globalnej gospodarki oraz nauk ekonomicznych.Po II wojnie ...
  • Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów 

   Kowalczyk, Stanisław (2018)
   Economics, like other sciences, are met with critical remarks and polemics from other areas of knowledge related to their findings and achievements. However, what distinguishes the critical trend towards economics and ...
  • Kryzys otwiera oczy 

   Mączyńska, Elżbieta (2009-12)
   Czy rekomendacje środowiska ekonomistów mogą być i czy są spójne? Czy nie przeszkodzą w tym różnice w poglądach i przynależność do różnych szkół? Są w większym lub mniejszym stopniu zbieżne lub rozbieżne. Wynika to nie ...
  • Kto ma wiedzę, ten wygrywa 

   Mączyńska, Elżbieta (2013)
   Czy bez wiedzy ekonomicznej można osiągnąć sukces? Prof. Elżbieta Mączyńska*: Oczywiście, ale wówczas sukces, szczególnie finansowy, może być krótkotrwały. Ekonomia jest wszechobecna, jej elementarne zasady powinny znać nawet ...
  • Management Education of Intercultural Groups – Traps of Stereotypes 

   Czainska, Katarzyna (2010)
   Author presents a new perspective of business education of intercultural groups of students. Based on stereotypes analysis she has unhidden barriers of communication between students and lecturers, weak points of education ...
  • Managerial Aspects of Employing People with Asperger Syndrome in Poland 

   Czainska, Katarzyna (2018)
   The article presents managerial and organizational aspects of employing people with Asperger Syndrome in enterprises in Poland. In the research process, the author conducted theoretical studies in the field of law, ...
  • Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie 

   Masiukiewicz, Piotr (2016)
   Zarówno badania autora, jak i krajowe indeksy płatności wskazują, że wiarygodność płatnicza podmiotów w Unii Europejskiej jest zróżnicowana, a w Polsce jest niska. Problem nieterminowych płatności jest stałym ...
  • Multicultural labour market in the SME’s sector – introduction to comparative study of the situation in Poland and Czech Republic 

   Czainska, Katarzyna (2017)
   In this article the author has presented and analysed three research problems related to SME’s labour market in Poland and Czech Republic. The scientist has focused on multicultural aspect of changes among human resources ...
  • Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe 

   Masiukiewicz, Piotr (2015)
   Nadużycia i korupcja stanowią niebezpieczne zjawisko w wielu przedsiębiorstwach. Takie przypadki powodują straty w firmach i budżetu państwa, zakłócenia konkurencji, obniżają morale pracowników. W ostatnich latach nadużycia ...
  • Nie ma jedynie słusznych teorii ekonomii 

   Mączyńska, Elżbieta (2014)
   Globalny kryzys obnaża skalę naruszonej równowagi w systemach społeczno-gospodarczych. Ujawnia także niedostatki i niedostosowania teorii ekonomii do realiów oraz wymogów trwałego rozwoju i podstaw dobrobytu, zarówno w ...
  • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

   Czainska, Katarzyna (2018)
   Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...
  • Nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
   Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. O tym, jak złożona jest to kwestia przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości”. Pod wpływem ...
  • Nierównowaga w gospodarce globalnej 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   Nietrwałe stają się profesje, modele życia, pracy itp. I do tych właśnie kwestii nawiązuje ten tekst. Dotyczy on m.in. zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego w kontekście przemian globalnych i globalnie naruszonej ...
  • Niezbywalne funkcje państwa – refleksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pt. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa 

   Mączyńska, Elżbieta (2017-08)
   W sierpniu 2017 r. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowało przekład książki Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, autorstwa dwóch laureatów najwyższej rangi wyróżnienia w ...
  • Nobel z ekonomii 2013 dla Amerykanów: Hansen, Fama i Shiller 

   Mączyńska, Elżbieta (2013-11)
   Trzech tegorocznych nagrodzonych łączy to, że zajmują się rynkiem kapitałowym, ale reprezentują dość zróżnicowane poglądy i specjalizacje. Eugene Fama jest profesorem finansów, a Lars Peter Hansen – profesorem ekonomii, ...
  • Nobel z ekonomii – Richard H. Thaler. Lektury obowiązkowe 

   Mączyńska, Elżbieta (2018)
   Corocznie, począwszy od 1969 r., w noblowskim miesiącu, czyli w październiku, Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk ogłasza werdykt o przyznaniu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ...
  • O gospodarce, chorobie holenderskiej i efekcie netto 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   Ludzie nauczyli się, że stan finansów państwa przekłada się na ich własne, domowe budżety. Tak jak zmiana kursu walutowego przekłada się on na naszą osobistą sytuację, którą budują wydatki budżetowe i podatkowe wpływy. ...
  • O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
   Choć powszechne i ludzkie jest dążenie do zbilansowanego, zrównoważonego życia, to w rzeczywistości nieczęsto tego doświadczamy. Coraz częściej bowiem odczuwamy dyskomfort wynikający z nierównowagi w różnych obszarach ...