Now showing items 88-98 of 98

  • Ustrój społeczno-gospodarczy. W poszukiwaniu nowego ładu 

   Mączyńska, Elżbieta (2011)
   Modele ustroju społeczno-gospodarczego to idee oraz teoretyczno-ekonomiczne podstawy kształtowania rozwoju krajów i społeczeństw. A jak podkreślał John Maynard Keynes: „idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli ...
  • Uwaga na jednorękich ekonomistów! 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   Jaki jest przeciętny poziom wiedzy ekonomicznej Polaków? Elżbieta Mączyńska: Niestety kiepski. Jednak życie coraz częściej zmusza nas, by zacząć interesować się ekonomią. Niekiedy odbywa się to bardzo boleśnie: wiele osób ...
  • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej 

   Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2016)
   Globalizacja, integracja gospodarcza i rewolucja informacyjna to kluczowe procesy, które sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku coraz więcej przedsiębiorstw decydowało się na ekspansję międzynarodową. W ich rozwoju ważną ...
  • W przededniu XX Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
   Kadencja ta przypadła na szczególnie burzliwy okres w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – z dwukrotną zmianą rządu, zapoczątkowanym w 2007/2008 roku największym w okresie powojennym i wciąż jeszcze nie do końca zażegnanym ...
  • Warunkowy optymizm 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
   Statystyki po raz kolejny przyznały rację optymistom. W konkurencji o trafność prognozy PKB zwyciężył Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU. Jego prognoza była najwyższa (1,5 proc.), a i tak niższa od rzeczywistości (1,7 ...
  • Where interculturalism begins? Studies of selected examples of women's modern literature 

   Czainska, Katarzyna (2015)
   In this paper the author presented the importance of immigration popular women's literature in intercultural studies. Based on examples of selected books written by women such as: Chimamanda Ngozi Adichie, Leila Aboulela, ...
  • Wielkie korporacje a ryzyko systemowe 

   Masiukiewicz, Piotr (2014)
   W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje ...
  • Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna: część I. Wierzytelności i upadłości przedsiębiorstw 

   Mączyńska, Elżbieta (2017-06)
   Choć od kilku lat sektor przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce charakteryzuje systematyczny wzrost zasobów płynnych aktywów, w tym inwestycji krótkoterminowych i środków pieniężnych, wciąż w niedostatecznym stopniu ...
  • Wyraz troski o przyszłe pokolenia 

   Mączyńska, Elżbieta (2018)
   Przyznanie przez Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk tegorocznej Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych dwóm amerykańskim uczonym: Williamowi Nordhausowi z Yale University ...
  • Zdolność do współdziałania 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
   Czy rację mają optymiści w przepowiadaniu szybkiego wyjścia z globalnego kryzysu czy pesymiści wieszczący jego drugą falę? Podzielam opinię ekspertów spodziewających się w 2010 r. dodatniej dynamiki wzrostu gospodarczego. ...
  • Ład gospodarczy. Pochwała ordo 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   W dyskusjach ukierunkowanych na poszukiwanie optymalnego modelu ustroju gospodarczego szczególnie jaskrawo uwidacznia się znana prawda, że nie ma nic bardziej złudnego niż wiara w proste recepty. Znalazło to potwierdzenie ...