Show simple item record

dc.contributor.authorDziurski, Patryk
dc.contributor.authorSopińska, Agnieszka
dc.contributor.editorDziurski, Patryk
dc.contributor.editorBohdanowicz, Leszek
dc.date.accessioned2021-01-04T09:47:57Z
dc.date.available2021-01-04T09:47:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSopińska A., Dziurski P., Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji - wyniki badań. W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. Bohdanowicz L., Dziurski P., Warszawa 2020, s. 179-194.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-380-5pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/922
dc.description.abstractCelem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji mierzonego liczbą powstałych innowacji? Jeśli tak, to jakie zależności w tym zakresie można wskazać? Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu zidentyfikowano wiele różnych przesłanek tworzenia otwartych innowacji. Wskazano, że przesłanki tworzenia otwartych innowacji mogą być ważnym czynnikiem determinującym skalę zjawiska powstawania otwartych innowacji, przy czym przesłanki rynkowe, w porównaniu z przesłankami dotyczącymi procesu innowacyjnego, powinny sprzyjać większej liczbie tworzonych otwartych innowacji. Sformułowane tezy nie znalazły jednak potwierdzenia w przeprowadzonych analizach statystycznych. Przesłanki tworzenia otwartych innowacji nie są czynnikiem determinującym liczbę tworzonych otwartych innowacji. Analiza nie wykazała także statystycznie istotnych różnic w liczbie powstałych poszczególnych rodzajów otwartych innowacji pomiędzy grupami przedsiębiorstw, które wskazały i nie wskazały na występowanie danej kategorii przesłanki ich tworzenia.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectprzesłanki tworzenia otwartych innowacjipl
dc.subjectrodzaje otwartych innowacjipl
dc.subjectotwarte innowacjepl
dc.subjectskala zjawiska powstawania otwartych innowacjipl
dc.titlePrzesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badańpl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical179-194pl
dc.title.containerInnowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnieniapl
dc.identifier.urlpublisherhttps://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/Strony/default.aspxpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.