Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorFierla, Andrzej
dc.date.accessioned2021-04-26T08:30:28Z
dc.date.available2021-04-26T08:30:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDec P., Analiza ilościowa finansjeryzacji, W: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa / red. Fierla A., Warszawa, 2017.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/973
dc.description.abstractGłównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do tego szeroki zbiór danych, a zbadano m.in. międzynarodowe przepływy kapitałowe, dostęp i zasięg usług finansowych oraz niektóre wskaźniki dotyczące działalności bankowej w wybranych państwach i regionach świata. Szczegółowej analizie poddano zależności pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw a wskaźnikami odzyskania zaangażowanych w nie środków. Na końcu zaprezentowano ilościowe ujęcie finansjeryzacji w postaci agregatowych wskaźników finansowych dotyczących banków i funduszy inwestycyjnych w Polsce.pl
dc.description.abstractThe main purpose of the text was to present the research results concerning the quantitative analysis of some aspects of financialization in selected ones countries in the world, mainly in the last dozen or so years. Used in addition, a wide collection of data, including international flows capital, access and coverage of financial services, and some indicators related to banking activity in selected countries and regions of the world. Detailed the analysis covered the relationship between the number of bankruptcies and indicators recovering the funds involved. At the end it is presented quantifying financialization in the form of aggregate financial ratios concerning banks and investment funds in Poland.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectFinansjeryzacjapl
dc.subjectFinansjalizacjapl
dc.subjectbankpl
dc.subjectupadłość przedsiębiorstwpl
dc.subjectprzepływy kapitałowepl
dc.subjectFinancializationen
dc.subjectbanken
dc.subjectbankruptcy of enterprisesen
dc.subjectcapital flowsen
dc.titleAnaliza ilościowa finansjeryzacjipl
dc.title.alternativeQuantitative analysis financializationen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical99-131pl
dc.title.containerFinansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwapl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.