Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorPietrewicz, Jerzy W.
dc.contributor.editorSobiecki, Roman
dc.date.accessioned2021-04-26T08:34:49Z
dc.date.available2021-04-26T08:34:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDec P., Innowacyjne usługi finansowe, W: Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce / red. Pietrewicz J.W., Sobiecki R., Warszawa, 2018.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-205-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/974
dc.description.abstractRewolucja cyfrowa, która od kilkunastu lat zmienia świat, wymaga zredefiniowania i zmiany znacznej części dotychczasowych modeli biznesowych. Dostępne obecnie technologie i usługi informatyczne umożliwiają firmom działającym na rynku finansowym oferowanie zupełnie nowych usług, które nie tylko z powodzeniem zastępują (udoskonalają) te uprzednio proponowane, ale są również odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie ze strony klientów. Co ważne, nowych rozwiązań oczekują zarówno najmłodsi klienci banków, jak i osoby starsze, które bardzo szybko adaptują się do nowych warunków świadczenia tych najbardziej innowacyjnych usług finansowych (takich jak chociażby płatności mobilne czy kantory internetowe). Przedmiotem rozdziału była analiza wprowadzania innowacyjnych usług finansowych nie tyle jako narzędzia służącego zwiększaniu przychodów firm, które je oferują, ile raczej jako pewnej zmiany podejścia w tym zakresie. Przeprowadzenie studiów literatury i analizy przypadków wybranych usług finansowych ma na celu ukazanie istoty problemu oraz zasygnalizowanie potrzeby podejmowania dalszych badań na ich rozwojem.pl
dc.description.abstractThe digital revolution, which has been changing the world for several years, requires redefinition and changing much of the existing business models. Currently available technologies and IT services make it possible companies operating on the financial market to offer completely new services, which not only successfully replace (improve) those previously proposed, but they are also a response to the increasing demand on the part of customers. Importantly, new solutions are expected by both the youngest bank customers, as well as the elderly, who very quickly adapt to new conditions provide these most innovative financial services (such as mobile payments or online exchange offices). The subject of the chapter was the analysis of introducing innovations financial services, not so much as a revenue-increasing tool companies that offer them as much rather as some change in approach to that range. Conducting literature studies and analysis of selected cases financial services aims to show the essence of the problem and signal the need to undertake further research on their development.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectInnowacjepl
dc.subjectusługi finansowepl
dc.subjectbankpl
dc.subjectrynek finansowypl
dc.subjectinnovationsen
dc.subjectfinancial servicesen
dc.subjectbanken
dc.subjectfinancial marketen
dc.titleInnowacyjne usługi finansowepl
dc.title.alternativeInnovative financial servicesen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical211-232pl
dc.title.containerInnowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarcepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.