Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.authorSzczerbak, Monika
dc.contributor.editorSobiecki, Roman
dc.contributor.editorPietrewicz, Jerzy W.
dc.date.accessioned2021-04-26T08:51:28Z
dc.date.available2021-04-26T08:51:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDec P., Szczerbak M., Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków. W: Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Sobiecki R., Pietrewicz J.W., Warszawa, 2014.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-890-9pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/975
dc.description.abstractWspółcześnie na świecie coraz częściej mamy do czynienia ze skracaniem dystansu, w sferze zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Ekspansja międzynarodowa firm wymaga ujednolicenia zasad ustalania i obiektywnego prezentowania wyników finansowych czy to przez filie, oddziały, czy to przez podmioty zależne od globalnych firm. Stąd celem autorów niniejszego rozdziału było przeanalizowanie współczesnych wymogów sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania firmami i korporacjami międzynarodowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na międzynarodowych rynkach stoi przed koniecznością wdrożenia lub jest na etapie wdrażania odpowiednich standardów. Zasadne jest zatem, jak się wydaje, przedstawienie uporządkowanych wyników analizy przeprowadzonej w tym zakresie.pl
dc.description.abstractNowadays, in the world we are dealing with shortening more and more often distance, both in the economic and political spheres. International expansion companies require the unification of the rules for determining and objectively presenting financial results, whether by subsidiaries, branches or subsidiaries global companies. Hence, the aim of the authors of this chapter was to analyze modern financial reporting requirements, which is essential an element of the management process of companies and international corporations. Many Polish enterprises operating on international markets is facing the need to implement or is at the stage of implementing appropriate ones standards. Therefore, it seems reasonable to present the ordered the results of the analysis carried out in this area.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl
dc.subjectumiędzynarodowienie rynkówpl
dc.subjectniepewnośćpl
dc.subjectrachunkowośćpl
dc.subjectfinancial reportingen
dc.subjectinternationalization of marketsen
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectaccountingen
dc.titleWyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynkówpl
dc.title.alternativeChallenges of financial reporting in terms of internationalization of marketsen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical51-67pl
dc.title.containerWymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstwpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.