Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorGrzywacz, Jacek
dc.date.accessioned2021-04-26T08:54:18Z
dc.date.available2021-04-26T08:54:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDec P., Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw. W: Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce / red. Grzywacz J., Warszawa, 2016.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-067-5pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/976
dc.description.abstractWydawałoby się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają szeroki dostęp do różnych źródeł kapitału – poczynając od kredytów bankowych, emisji akcji i obligacji, a kończąc na nowoczesnych formach finansowania, takich jak crowdfunding czy „aniołowie biznesu”. Niestety praktyka i rzeczywistość weryfikują te przypuszczenia i wiele przedsiębiorstw nie kwalifikuje się do skorzystania z żadnego, powszechnie występującego źródła kapitału. Przyczynami tego zjawiska są przede wszystkim słabe wyniki finansowe przedsiębiorstw, posiadanie ujemnych kapitałów własnych czy na przykład prowadzenie działalności nie rokującej na utrzymanie i wzrost przychodów ze sprzedaży, nie wspominając już o niesłychanie wysokiej konkurencji w wielu sektorach i gałęziach gospodarki. To wszystko sprawia, że pomimo obniżanych i wyjątkowo już niskich stóp procentowych na rynku finansowym, znaczna część firm ma utrudniony dostęp do kapitału. Stąd też na znaczeniu zaczyna zyskiwać rola funduszy pożyczkowych1 w finansowania przedsiębiorstw. Celem poniższych badań było wykazanie, czy fundusze pożyczkowe aktywnie uczestniczą w dostarczaniu kapitałów podmiotom gospodarczym i stanowią istotną alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z tak tradycyjnych źródeł, jak chociażby kapitały bankowe.pl
dc.description.abstractIt seems that entrepreneurs conducting business activity have a wide range of available capital sources. Starting from bank loans, issuance of shares and bonds, and ending with the modern financing forms, such as crowdfunding or business angels. Unfortunately, practice and reality verify it and many businesses are not eligible to take advantage of any commonly occurring capital sources. The reasons behind this are primarily poor financial performance, having negative equity, or conducting activities that are not promising in regard to maintaining, or increasing sales revenue, not to mention the extremely high competition in many sectors and industries. It all results in a limited access to capital for a significant proportion of companies, despite exceptionally low interest rates on the financial market. Hence the loan funds1 gain on importance in corporate finance. The purpose of the following study is to answer the question whether the loan funds are actively involved in providing capital for economic operators and whether they are an important alternative to raising funds from traditional sources, such as the banksen
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectfundusze pożyczkowepl
dc.subjectalternatywnepl
dc.subjectźródła kapitałupl
dc.subjectprzedsiębiorstwapl
dc.subjectloan fundsen
dc.subjectsource of capitalen
dc.subjectenterprisesen
dc.subjectalternative and complementaryen
dc.titleFundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeLoan Funds – an Alternative and Complementary Source of Capital for Enterpriseen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical177-198pl
dc.title.containerŹródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polscepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.