Now showing items 16-20 of 20

  • Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie 

   Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr (2016)
   Prezentujemy wybrane refleksje na temat książki dotyczącej Społecznej Gospodarki Rynkowej przede wszystkim dlatego, że tematyka ta – mimo konstytucyjnego jej wymiaru w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – wciąż jest ...
  • Synchromodality-as-a-Service – innowacyjny model transportu towarów 

   Cichosz, Marzenna (2018)
   Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich ...
  • Triumf ekonomii opartej na faktach 

   Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
   Jak co roku, począwszy od roku 1968, 12 października 2015 r. ogłoszony został werdykt w sprawie przyznania Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nobel z ekonomii corocznie przyznawany ...
  • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

   Mróz, Bogdan (2015)
   Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
  • Zarys problematyki finansów islamskich 

   Martysz, Czesław (2013)
   The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...