Now showing items 24-26 of 26

  • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

   Mróz, Bogdan (2015)
   Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
  • Wykorzystywanie innowacji w organizacjach sieciowych na przykładzie franczyzy 

   Ziółkowska, Marta (2015)
   W artykule poruszono problematykę innowacyjności w organizacjach sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań franczyzowych. Przeanalizowano zna- czenie, uwarunkowania oraz stopień innowacyjności przedsiębiorstw ...
  • Zarys problematyki finansów islamskich 

   Martysz, Czesław (2013)
   The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...