Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2021-04-26T09:17:35Z
dc.date.available2021-04-26T09:17:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationDec P., Cykle życia w polskim internecie. W: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw / red. Mączyńska E., Warszawa, 2011.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-668-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/981
dc.description.abstractGłównym celem tekstu jest przedstawienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Internecie w Polsce. Autor szczególną uwagę skupia na rozwoju działalności gospodarczej w polskim Internecie, jej aspektach prawnych oraz analizuje przykłady przedsięwzięć, które zakończyły się niepowodzeniem, a nawet upadłością. Scharakteryzowane zostały zatem cykle życia wybranych firm, które świadczyły usługi w Internecie, a które w wyniku zaistniałych okoliczności zmuszone były do zaprzestania bieżącej działalności. Na podstawie tych przeprowadzonych studiów przypadków możliwe było ustalenie ogólnych przyczyn niepowodzeń i upadłości e-biznesu w polskim Internecie. Dodatkowo autor zaprezentował możliwie perspektywy rozwoju podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Internecie.pl
dc.description.abstractThe main purpose of the text is to show how it works business entities on the Internet in Poland. The author focuses particular attention on the development of business activity on the Polish Internet, its legal aspects and analyzes examples of ventures that have ended in failure, and even bankruptcy. Thus, the life cycles of the chosen ones have been characterized companies that provided services on the Internet, and which as a result circumstances were forced to cease current activities. Based of these case studies carried out it was possible to establish general ones reasons for failure and bankruptcy of e-business on the Polish Internet. Additionally the author presented possible prospects for the development of economic entities operating on the Internet.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectcykle życiapl
dc.subjectInternetpl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectupadłośćpl
dc.subjectbankructwopl
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectlife cyclesen
dc.subjectInterneten
dc.subjecte-businessen
dc.subjecte-businesspl
dc.titleCykle życia w polskim interneciepl
dc.title.alternativeBusiness life cycles in the Polish Interneten
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical237-258pl
dc.title.containerCykle życia i bankructwa przedsiębiorstw : praca zbiorowapl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.