Now showing items 8-27 of 91

  • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

   Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
   The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
  • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
   Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...
  • Decentralizacja władztwa podatkowego jako wyzwanie dla reformy systemu podatków lokalnych. Tezy 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   W tekście opracowania, ujętego w formie tez, poruszono wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego. Pierwsza część ma dwa główne cele. Pierwszym jest wskazanie, że podstawowe pojęcia dotyczące podatków lokalnych ...
  • Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej 

   Czerniak, Adam; Czaplicki, Marcin; Mokrogulski, Mateusz; Niedziółka, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   W rozdziale przedstawiono analizę dostępności cenowej i kredytowej mieszkań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w latach 2016–2021. Zebrano i omówiono w tym celu dane dotyczące kształtowania się cen nieruchomości ...
  • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

   Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
   Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
  • Dylematy związane z oddziaływaniem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004)
   Zaprezentowano i omówiono wybrane zagadnienia związane z wpływem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.
  • Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej - identyfikacja zakresu pojęciowego 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
   Niniejsze opracowanie ma na celu określenie zakresu pojęciowego działalności rolniczej i działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.Rozgraniczenie tych dwóch pojęć ma przecież wpływ na wielkość obciążeń ...
  • Dźwignia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy 

   Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2003)
   Kraje rozwinięte charakteryzują się wyższym poziomem finansowania zewnętrznego niż kraje o niższym poziomie dochodów. Wskaźniki dźwigni finansowej typowe dla krajów zamożnych w krajach rynków wschodzących pojawiają się ...
  • Dług bankowy jako przykład długu pośredniego 

   Felis, Paweł (Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
   W rozdziale zawarto charakterystykę długu pośredniego; wyselekcjonowano czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa; zwrócono uwagę na implikacje umowy kredytu dla przedsiębiorcy na gruncie ...
  • Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce 

   Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019-12)
   Fiscal incentives are frequently used to encourage individuals to save for retirement. They are costly but their effects are immediately observed while other tools of boosting participation in supplementary pension bring ...
  • EU State Aid Policy : Poland’s Perspective on Evolution 

   Ambroziak, Adam A. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-06)
   The state aid provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union have remained unchanged practically since the beginning of the European economic integration. The same wording can be found already in the ...
  • Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian 

   Rutecka, Joanna (Politechnika Łódzka, 2013)
   Kryzys finansowy wpływa na funkcjonowanie wszystkich systemów emerytalnych – zarówno kapitałowych jak i repartycyjnych. W przypadku tych ostatnich oddziaływanie kryzysu, i związanego z nim kryzysu gospodarczego, wiąże się ...
  • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta 

   Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   We współczesnym neoliberalnym świecie rynek decyduje o standardach zamieszkiwania, w tym osadnictwa. Rynek mieszkaniowy jest zatem praprzyczyną tych standardów, tak jak mieszkanie jest elementem wiodącym w zakresie rozwoju, ...
  • Finanse Publiczne a stabilność systemu finansowego 

   Kluza, Krzysztof; Kluza, Stanisław (Polska Akademia Nauk, 2021)
   Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia stabilności finansowej w kontekście jej znaczenia dla finansów publicznych. Istotny akcent położony jest na wymiarze stabilności finansowej jako dobra publicznego. Ostatnie ...
  • Finansowanie wewnątrzgrupowe 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
   Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest prezentacja istoty finansowania wewnątrzgrupowego ze wskazaniem korzyści, jakie niesie ono ze sobą dla spółek grupy kapitałowej, a także skutków podatkowych ...
  • FMCG brands and new communication channels: how do food and beverage brands use TikTok in an emerging market? 

   Fira, Martyna (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2023)
   The purpose of this paper is to assess the use of TikTok in organic marketing communication of food and beverage brands on the Polish market. Despite the rising popularity of TikTok in Poland, its adoption by FMCG brands ...
  • How Perceiving Vaccines as "Natural" Shapes Vaccination Attitudes: A Worldview Perspective 

   Trzebiński, Wojciech (SGH Publishing House, 2022)
   People may perceive vaccines as more or less natural, and it may influence their support for vaccinations. This paper points out that certain people’s worldviews (i.e., the beliefs about the world’s orderliness, ...
  • Kilka uwag o roli i znaczeniu podatków w systemie finansowym 

   Felis, Paweł (Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
   Rozważania dotyczące roli i znaczenia podatków w systemie finansowym.
  • Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce 

   Felis, Paweł (Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : Difin, 2013)
   Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjalnych skutków (fiskalnych i pozafiskalnych) reformy systemu opodatkowania nieruchomości dla samorządu terytorialnego oraz podatników. Dzięki temu możliwe było zestawienie korzyści ...
  • Koszty transakcyjne w działalności eksportowej przedsiębiorstw branży spożywczej 

   Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011)
   Koszty transakcyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę w działaniu przedsiębiorstw. Ich kształtowanie staje się szczególnie ważne gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o rozszerzeniu działalności na rynek zagraniczny. Proces ...