Now showing items 21-28 of 28

  • Ocena skutków implementacji dyrektywy MIFID II w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

   Martysz, Czesław; Sienkiewicz, Adrian (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2020)
   Celem niniejszej publikacji jest próba krytycznej oceny, czy skutki implementacji dyrektywy MIFID II są zbieżne z jej pierwotnymi założeniami. W tekście przedstawiono również nowe praktyki rynkowe powstałe po implementacji ...
  • Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań 

   Dziurski, Patryk; Sopińska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji ...
  • Wyzwania biur zarządzania projektami (PMO) w zwinnych organizacjach 

   Wyrozębski, Paweł (Katedra Zarządzania Projektami. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
   Opracowanie prezentuje problemy i rozwiązania stojące przed biurami zarządzania projektami wobec zwinnych transformacji we współczesnych organizacjach.
  • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

   Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
   Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...
  • Otoczenie cyfrowe jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych na rynku turystycznym 

   Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   W warunkach gospodarki cyfrowej wyłaniają się nowe źródła renty ekonomicznej, stosunkowo szybko identyfikowane przez przedsiębiorców, które stają się czynnikiem przeobrażeń rynkowych. Nowe modele biznesowe oparte na analizie ...
  • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

   Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...
  • Transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej – trendy globalne i perspektywy krajowe 

   Paprocki, Wojciech; Cichosz, Marzenna; Archanowicz-Kudelska, Katarzyna; Cygler, Joanna; Grucza, Bartosz; Hoszman, Adam; Kachniewska, Magdalena; Liberadzki, Kamil; Liberadzki, Marcin; Marciszewska, Elżbieta; Wolański, Michał; Zagrajek, Paweł; Zawieska, Jakub (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022-08-15)
   Przedmiotem badań jest analiza transformacji energetycznej rynku motoryzacyjnego w segmencie samochodów osobowych. Ma ona na celu rozpoznanie możliwych scenariuszy procesu eliminowania z ruchu drogowego pojazdów emisyjnych ...
  • Open data jako czynnik konkurencyjności regionów turystycznych – stan badań i przykłady wdrożeń 

   Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2023)
   Ekonomia doświadczeń od ponad 20 lat stanowi element analiz na gruncie badań nad turystyką, ale jej nowy wymiar – oparty o technologie cyfrowe – pozostaje słabo rozpoznanym obszarem badań. Tymczasem rozpowszechnienie ...