Now showing items 1-4 of 4

  • Ewolucja branży motoryzacyjnej - trwałe tendencje 

   Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Celem artykułu jest pokazanie wpływu zmian w makrootoczeniu przedsiębiorstwa na warunki konkurencyjne w całym sektorze na przykładzie branży motoryzacyjnej. Postawiono tezę, że zmiany zachodzące w makrootoczeniu ...
  • Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach 

   Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Otwarte innowacje mogą być opisywane przez pryzmat strategii poszukiwania wiedzy zewnętrznej, w której wyróżnia się szerokość oraz głębokość poszukiwania wiedzy poza granicami przedsiębiorstwa. Szerokość poszukiwania wiedzy ...
  • Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań 

   Dziurski, Patryk; Sopińska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji ...
  • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

   Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...